Počet záznamů: 1

The Czech Parliament and the Ratification Debate

 1. 1.
  0330363 - SOU-Z 2010 RIV HU eng M - Část monografie knihy
  Mansfeldová, Zdenka
  The Czech Parliament and the Ratification Debate.
  [Český parlament a diskuse o ratifikaci.]
  The global crisis and the EU responses: The perspectives of the SBH team presidency. Budapešť: "Together for Europe“ Research Centre, 2009 - (Ágh, A.; Kis-Varga, J.), s. 273-291. ISBN 978-963-06-7085-2
  Grant CEP: GA ČR GA407/07/1395
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Ratification debate * Lisbon treaty * political elite
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  The following chapter is dedicated to the discussions on the ratification of the Lisbon Treaty by the Parliament of the Czech Republic and its further implications. The first part deals with the stance of the Czech political elite towards the European integration and its further deepening, which should allow us to understand the grounds for its behaviour. The next part analyses the actual ratification discussions, which were extended into the Czech Presidency term. The last part of the chapter follows the cooperation of the Government and the Parliament on the Czech Presidency.

  Kapitola se zabývá diskusí o ratifikaci Lisabonské smlouvy v Parlamentu České republiky a jejími souvislostmi. První část je věnována postoji českých politických elit k evropské integraci a jejímu dalšímu prohlubování, což by mělo umožnit pochopit příčiny reakcí politických elit. Další část analyzuje aktuální diskusi o ratifikaci, která se protáhla až do období českého EU presidentství. Poslední část kapitoly je věnována spolupráci parlamentu a vlády v období českého EU presidentství.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176170