Počet záznamů: 1

Belief Conditioning in DSmT

 1. 1.
  0330354 - UIVT-O 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Daniel, Milan
  Belief Conditioning in DSmT.
  [Podmiňování domnění v DSmT.]
  Proceedings of Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Ostrava: Universitatis Ostraviensis, 2009 - (Novák, V.; Pavliska, V.; Štěpnička, M.), s. 29-40
  [Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision-Making under Uncertainty /12./. Litomyšl (CZ), 24.09.2009-27.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GEICC/08/E018
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: belief function * belief combination rule * belief conditioning rule * Dempster-Shafer theory * DSm theory * overlapping elements * reasoning under uncertainty
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  Basic notions from both Dempster-Shafer theory and DSmT (Dezert-Smarandache theory) are briefly reminded, followed by a recapitulation of the existing results on DSm conditioning. Analogically to the analysis of belief conditioning in the classical case, the existing DSm belief conditioning rules (BCRs) are analysed and the new generalized plain BCR is defined, a general formula for DSm BCRs is presented, and the general DSm BCR is defined. Further, the negative conditioning in the lattice based DSm approach is introduced, the negative plain and negative Dempster's BCRs are defined and first results of these new rules are presented. Finally a wide area of open problems of negative DSm belief conditioning and its relation to positive conditioning is sketched.

  Stručné připomenutí základních pojmů z Dempster-Shaferovy teorie i DSmT (Dezert-Smarandacheovy teorie) je následováno připomenutím stávajících výsledků o DSm podmiňování. DSm pravidla pro podmiňování domnění jsou analyzována analogicky analýze podmiňování domnění v klasickém případě. V příspěvku je definováno nové zobecněné "plain" podmiňovací pravidlo a jsou zde prezentovány zobecněné formule pro DSm pravidla pro podmiňování domnění. Dále je zavedeno negativní podmiňování v DSm svazové struktuře. Je zde definováno negativní "plain" a negativní Dempsterovo podmiňovací pravidlo a jsou prezentovány první výsledky o těchto nových pravidlech. Závěrem je nastíněna široká oblast otevřených problémů negativního DSm podmiňování a jeho vztah k pozitivnímu podmiňování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176164