Počet záznamů: 1

Adaptive Neyman's smooth tests of homegeneity of two samples of survival data

 1. 1.
  0330346 - UTIA-B 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kraus, David
  Adaptive Neyman's smooth tests of homegeneity of two samples of survival data.
  [Adaptivní Neymanův test homogenity dvou výběrů v analýze přežití.]
  Journal of Statistical Planning and Inference. Roč. 139, č. 10 (2009), s. 3559-3569 ISSN 0378-3758
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA101120604; GA MŠk(CZ) 1M06047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Two-sample test * Neyman's smooth tets * Survival analysis
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 0.725, rok: 2009
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/kraus-adaptive neymans smooth tests of homegeneity of two samples of survival data.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/kraus-adaptive neymans smooth tests of homegeneity of two samples of survival data.pdf

  The aim is to develop a two-sample test for detection of a wide spectrum of alternatives. A new class of tests based on Neyman's embedding idea is proposed. The null hypothesis is tested against functional alternatives. A data-driven approach to the selection of these alternatives is studied. Asymptotic properties of tests are investigated and small-sample performance is explored, too.

  V práci je navržena skupina testů homogenity založená na Neymanově přístupu tak, že alternativy k nulová hypotéze jsou vyjádřeny pomocí spojitých funkcí. Je studován adaptivní přístup k výběru těchto funkcí. Jsou odvozeny asymptotické výsledky pro testy, vlastnosti pro malé výběry jsou zkoumány pomocí Monte Carlo metod.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176158