Počet záznamů: 1

CEC enantioseparations of carboxylic acids on silica-based monoliths modified with ergot alkaloid derivative

 1. 1.
  0330338 - MBU-M 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Messina, A. - Moroni, S. - Flieger, Miroslav - Sinibaldi, M. - Ursini, O.
  CEC enantioseparations of carboxylic acids on silica-based monoliths modified with ergot alkaloid derivative.
  [CEC enantioseparace karboxylových kyselin na silikagelových monolitických kolonách modifikovaných derivátem námelových alkaloidů.]
  Electrophoresis. Roč. 30, č. 16 (2009), s. 2890-2896 ISSN 0173-0835
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: 2-Aryloxypropionic acids * chiral separations * dansyl amino acid derivatives
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.077, rok: 2009

  The enantioseparation of carboxylic acids, including amino acid dansyl-derivatives, 2-arylpropionic acids and 2-aryloxypropionic acids, was tested by CEC on a porous silica sol-gel monolithic column that was prepared by polycondensation of tetramethoxysilane in acidic conditions and post-gelation heat treatment (1201C for 3 h) in the presence of urea, and successively, by anchoring to the silica (1)-1-allyl-(5R,8S,10R)-terguride as the chiral selector

  Enantioseparace karboxylových kyselin zahrnující dansyl deriváty aminokyselin, 2-arylpropionové kyseliny a 2-aryloxypropionové kyseliny bylatestována pomocí CEC na porésních monolitických kolonách na bázi silikagelu, připravených kyselou polykondenzací tetramethoxysilanu a post-gelačním tepelným ošetřením v přítomnosti močoviny s derivátem námelových alkaloidů – 1-allyl terguridem jako chirálním selektorem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176151