Počet záznamů: 1

Smoothing of laser energy deposition by gas jets

 1. 1.
  0330331 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Batani, D. - Benocci, R. - Dezulian, R. - Redaelli, R. - Canova, F. - Stabile, H. - Lucchini, G. - Malka, V. - Fauré, J. - Koenig, M. - Krouský, Eduard - Mašek, Karel - Pfeifer, Miroslav - Skála, Jiří - Dudžák, Roman - Limpouch, J. - Tikhonchuk, V. - Nicolai, P.
  Smoothing of laser energy deposition by gas jets.
  [Vyhlazování laserem deponované energie pomocí plynové trysky.]
  The European Physical Journal Special Topics. Roč. 175, č. 1 (2009), s. 65-70 ISSN 1951-6355
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528
  GRANT EU: European Commission(XE) 506350 - LASERLAB-EUROPE
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: laser-generated plasma * laser smoothing technique
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.840, rok: 2009

  Smoothing of laser beam non-uniformities using gas jets has been studied. The laser beam has been split in two by a prism thus creating an artificial large-scale non-uniformity (approximate to 90 μm). Results show that Argon gas jet produces a strong refraction of the laser beam thus strongly reducing the initial two spots separation.

  Bylo studováno vyhlazování nehomogenit laserového svazku pomocí plynové trysky. Výrazná umělá nehomogenita (přibližně 90 μm) v laserovém svazku byla vytvořen jeho rozštěpením na dvě části pomocí klínu. Výsledky ukazují, že díky silné refrakci laserového svazku ve výtrysku Ar je významně redukováno počáteční rozštěpení svazku na dvě části.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176145