Počet záznamů: 1

Ionospheric oscillations caused by geomagnetic Pi2 pulsations and their observations by multipoint continuous Doppler sounding; first results

 1. 1.
  0330328 - UFA-U 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Chum, Jaroslav - Hruška, František - Burešová, Dalia - Šindelářová, Tereza - Hejda, Pavel - Bochníček, Josef
  Ionospheric oscillations caused by geomagnetic Pi2 pulsations and their observations by multipoint continuous Doppler sounding; first results.
  [Ionosférické oscilace způsobené geomagnetickými pulzacemi Pi2 a jejich pozorování prostřednictvím Dopplerovského systému; první výsledky.]
  Advances in Space Research. Roč. 44, č. 6 (2009), s. 667-676 ISSN 0273-1177
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1367; GA ČR GA205/06/0875; GA AV ČR 1QS300120506; GA AV ČR IAA300420603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517; CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: Magnetosphere–ionosphere interactions * Ionosphere irregularities * Geomagnetic pulsations * Doppler sounding * Magneto-hydrodynamic (ULF) waves
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 1.079, rok: 2009

  In 2004, we started operating a continuous Doppler sounding system to investigate ionospheric signatures of infrasonic, short period acoustic gravity waves and geomagnetic pulsations. Since January 2007, four stable 3.59 MHz transmitters have been in operation in the western part of the Czech Republic. Multipoint measurements enable us to investigate horizontal propagation of waves and disturbances in the ionosphere and to estimate horizontal distances over which these waves (disturbances) are correlated. We focus on cross-correlations between Doppler shift records and irregular night-time Pi2 pulsations of the geomagnetic field measured on the ground at the observatory of Budkov. These pulsations have periods _1–3 min and occur simultaneously (within the precision of the measurements) on all Doppler sounding signals. The sounding signals (Doppler records) are usually best correlated with the variations of the horizontal component of the geomagnetic field.

  V roce 2004 náš ústav započal provoz Dopplerovského systému za účelem výzkumu vlivu infrazvukových, akustickogravitačních vln a geomagnetických pulsací na ionosféru. Od roku 2007 pracují 4 vysílače na kmitočtu 3.59 MHz. V tomto článku se zabýváme korelací mezi Doplerovskými záznami a nepravidelnými geomagnetickými pulzacemi Pi-2 zaznamenanými na geomagnetické observatoři Budkov. Tyto pulsace o periodách 1-3 minuty se objevují prakticky současně na všech čtyřech trasách Dopplerovského systému. Dopplerovský signál je nejlépe korelován s horizontálními složkami magnetického pole. V magnetickém poli jsou odpovídající pulzace jsou převážně levotočivé s eliptickou až lineární polarizací. V jedmom případě jsme pozorovali i pravotočivou polarizaci. Fázový, respektive časový posuv mezi Dopplerovským signálem a fluktuacemi jednotlivých složek geomagnetického pole se lisí případ od případu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176143