Počet záznamů: 1

Joint effects of molecular structure and processing history on specific nucleation of isotactic polypropylene

 1. 1.
  0330320 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Chvátalová, L. - Navrátilová, J. - Čermák, R. - Raab, Miroslav - Obadal, M.
  Joint effects of molecular structure and processing history on specific nucleation of isotactic polypropylene.
  [Společný vliv molekulární struktury a zpracovatelské historie na specifickou nukleaci izotaktického polypropylenu.]
  Macromolecules. Roč. 42, č. 19 (2009), s. 7413-7417 ISSN 0024-9297
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: specific beta nucleation * isotactic polypropylene * beta phase
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.539, rok: 2009

  The interrelation between specific .beta. nucleation, thermal history, and molecular weight of isotactic polypropylene (PP) has been investigated by wide-angle X-ray scattering, differential scanning calorimetry, and scanning electron microscopy. Samples encompassing a broad range of molecular weight allowed to describe for the first time the effect of molecular structure on nucleation efficiency.

  Vztahy mezi specifickou beta nukleací, teplotní historií a molární hmotností izotaktického polypropylenu (PP) byly prozkoumány pomocí širokoúhlého rozptylu paprsků X, diferenciální skanovací kalorimetrií a skanovací elektronovou mikroskopií. Široký rozsah molárních hmotností studovaných vzorků umožnil vůbec poprvé popsat vliv molekulární struktury na účinnost nukleace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005474