Počet záznamů: 1

Completions of Fragments of Lattice-Valued Possibilistic Distributions According to the Principle of Maximum Entropy Value

 1. 1.
  0330298 - UIVT-O 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kramosil, Ivan
  Completions of Fragments of Lattice-Valued Possibilistic Distributions According to the Principle of Maximum Entropy Value.
  [Doplňování fragmentů posibilistických distribucí s hodnotami v úplném svazu podle principu maximální hodnoty entropie.]
  WUPES'09. Praha: University of Economics Prague, 2009 - (Kroupa, T.; Vejnarová, J.), s. 123-132. ISBN 978-80-245-1543-4.
  [WUPES 2009. Liblice (CZ), 19.09.2009-23.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100300503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: complete lattice * Boolean-valued possibilistic distribution * fragments of possibilistic distributions * completion of fragments * possibilistic entropy function * principle of maximum entropy value
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  Investigated are Boolean-valued possibilistic distributions taking their values in the power-set of all sets of positive integers. However, some of these possibility degrees may be known only fragmentally in the sense that for the characteristic sequence (identifier) of the set-value in question not all members of this sequence are known. A simple possibilistic entropy function is defined and completions of fragments of possibility degrees with respect to the classical (optimistic or global, in a sense) principle of maximal entropy as well as with respect to some weakened (local or pessimistic, in a sense) versions of this principle are introduced and analyzed.

  Jsou vyšetřovány booleovské posibilistické distribuce nabývající hodnot v potenční množině všech množin kladných celých čísel. Některé z těchto posibilistických hodnot však mohou být známy jenom částečně v tom smyslu, že pro charakteristickou posloupnost (identifikátor) dotyčné množinové hodnoty nejsou známy všechny členy příslušné posloupnosti. Je definována jednoduchá posibilistická entropická funkce a jsou zavedena a analyzována doplnění fragmentů posibilistických hodnot s ohledem na klasický (optimální nebo globální, v jistém smyslu) princip maximální entropie, jakož i s ohledem na jisté oslabení (lokální nebo pesimistické) tohoto principu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176121
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0330298.pdf1739.9 KBVydavatelský postprintpovolen