Počet záznamů: 1

European map of alien plant invasions, based on the quantitative assessment across habitats

 1. 1.
  0330276 - BU-J 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Chytrý, M. - Pyšek, Petr - Wild, Jan - Pino, J. - Maskell, L. C. - Vila, M.
  European map of alien plant invasions, based on the quantitative assessment across habitats.
  [Evropská mapa rostlinných invazí založená na kvanitativním hodnocení stanovišť.]
  Diversity and Distributions. Roč. 15, č. 1 (2009), s. 98-107 ISSN 1366-9516
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Grant ostatní:Evropská komise(XE) GOCE-CT-2003-506675
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: plant invasions * habitat * Europe
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 4.224, rok: 2009

  Recent studies using vegetation plots have demonstrated that habitat type is a good predictor of the level of plant invasion, expressed as the proportion of alien to all species. At the scale of a few to hundreds of square meters, habitat types explain much more variation in the level of invasion than climate or alien propagule pressure. These findings make a solid background for mapping the level of plant invasion, based on the projection of the habitat-specific levels of invasion onto land-cover maps. We projected the levels of invasion on the European land-cover map, extrapolating Catalonian data to the Mediterranean bioregion, Czech data to the Continental bioregion, British data to the British Isles, and combined Czech-British data to the Atlantic and Boreal bioregions.

  Současné studie ukazují, že typ stanoviště je nejdůležitějším faktorem určujícím invadovanost rostlinných společenstev. V plochách měřítka do několika stovek metrů čtverečních vysvětluje mnohem více variability v zastoupení nepůvodních druhů než klimatické poměry či přísun diaspor. Na tomto zjištění bylo založeno mapování rostlinných invazí, při kterém byla znalost invadovanosti jednotlivých typů stanovišť ve střední Evropě, Spojeném království a Středozemí (Katalánsko) promítnuta do map krajinného pokryvu a extrapolována do základních biogeografických regionů. Vznikla tak první mapa rostlinných invazí v Evropě, která predikuje vysokou invadovanost v nížinách temperátní oblasti západní a střední Evropy a nízkou v boreální zóně, horských oblastech a Středozemí (zde s výjimkou pobřeží a zavlažované zemědělské půdy).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176104