Počet záznamů: 1

The first detection of 'Candidatus Phytoplasma trifolii' in Rhododendron hybridum

 1. 1.
  0330269 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Přibylová, Jaroslava - Petrzik, Karel - Špak, Josef
  The first detection of 'Candidatus Phytoplasma trifolii' in Rhododendron hybridum.
  [detekce 'Candidatus Phytoplasma trifolii' na Rododendron hybridum.]
  European journal of plant pathology. Roč. 124, č. 1 (2009), s. 181-185 ISSN 0929-1873
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS500510558
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: Electron microscopy * 16SrVI Clover proliferation group * Phytoplasma
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.931, rok: 2009

  Four Rhododendron hybridum plants (from cvs Moravanka and Don Juan), all exhibited symptoms of shortened axillary shoots, reduced leaves with vein clearing and yellowing, undeveloped flowers, and general stunting in a rhododendron nursery garden in southern Bohemia in 2007. Electron microscopy examination of ultra-thin sections revealed numerous phytoplasma-like bodies in the phloem tissue of leaf midribs and petioles. The phytoplasma etiology of this disease was further confirmed by PCR using universal phytoplasma primers. RFLP analysis of PCR products obtained with a R16F2/R16R2 primer pair from all symptomatic plants indicated the presence of phytoplasma from the 16SrVI-A subgroup. A detailed comparison of the amplified sequences and phylogenetic analysis confirmed that the phytoplasma belonged to the subgroup 16SrVI-A (clover proliferation phytoplasma group). This is the first report of the natural occurrence of ‘Candidatus Phytoplasma trifolii’ in plants of Rhododendron hybridum.

  Čtyři rostliny Rhododendron hybridum (odrůdy Moravanka a Don Juan), všechny s příznaky zkrácených postranních výhonků, redukovaných listů se žloutenkou, nevyvinutými květy a celkovou zakrslostí byly nalezeny v lesní školce v jižních Čechách v roce 2007. Pomocí elektronové mikroskopie bylo na ultratenkých řezech cévních svazků středních žeber a řapíků listů a objeveno množství fytoplazmových tělísek. Fytoplazma, původce choroby byla dále potvrzena pomocí PCR. RFLP analýza PCR produktů získaných pomocí páru primerů R16F2/R16R2 ze všech příznakových rostlin ukazovala na fytoplazmu podskupiny 16SrVI-A. Podrobné porovnání sekvencí a fytogenetická analýza potvrdily přítomnost fytoplazmy podskupiny 16SrVI-A (clover proliferation phytoplasma group). Toto je první záznam of přirozeném výskytu ´Candidatus Phytoplasma trifolii´ na rostlinách Rhododendron hybridum.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176098