Počet záznamů: 1

Ekologický potenciál rybích obsádek našich nádrží: Mohou nám okolní jezera sloužit jako referenční stavy?

 1. 1.
  0330265 - BC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kubečka, Jan - Peterka, Jiří
  Ekologický potenciál rybích obsádek našich nádrží: Mohou nám okolní jezera sloužit jako referenční stavy?.
  [Ecological potential of the fish stock of Czech reservoirs: Can we use the examples from the lakes of neighboring countries?.]
  Vodní hospodářství. Roč. 59, č. 4 (2009), s. 125-126 ISSN 1211-0760
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504; GA ČR(CZ) GA206/07/1392
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: water framework directive * species composition * ecological status * reservoirs classification * type-indicator species
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Česká republika prakticky nemá přirozená jezera s rybami. Definice dobrého ekologického stavu umělých vodních nádrží se může opírat o hledisko uživatelské nebo o hledisko podpory hodnotných druhových společenstev. Pro druhý přístup lze s výhodou použít analogie hodnotných rybích obsádek v přirozených jezerech sousedních států. Pro horské nádrže jsou vhodným modelem salmonidní jezera, pro čisté a hluboké nádrže jezera síhová, zatímco eutrofní vody balancují mezi vzácnějšími a čistšími systémy s velkým podílem rostlin a fytofilních ryb (zejména štika, okoun) a často degradovanými systémy candáto-cejnovými, které jsou u nás naneštěstí nejčastější. Zachování a podpora vzácnějších rybích společenstev je často v souladu s uživatelskou snahou zachovat dobrou kvalitu vody.

  Czech Republic lacks natural lakes with fish. The definition of good ecological potential can be driven either by user’s approach or by the view of protection of valuable species assemblages. The later approach can benefit from the analogies with the fish composition types in the natural lakes of neighboring states. Salmonid stocks represent good model for mountain reservoirs, clean and deep reservoirs can take the example from whitefish (coregonid) lakes while eutrophic waters balance between cleaner and more valuable systems with submerged macrophytes and larger representation of phytophilous fish (especially perch and pike) and often degraded bream-pikeperch systems, which are unfortunately the most common. Protection and support of valuable communities is often in agreement with user’s effort to maintain good water quality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176094