Počet záznamů: 1

Radnice a okresní úřad na Moravě na sklonku monarchie

 1. 1.
  0330260 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vyskočil, Aleš
  Radnice a okresní úřad na Moravě na sklonku monarchie.
  [Town Hall and District Office in Moravia at the Turn of the 20th Century.]
  Historik na Moravě. Brno: Matice moravská, 2009 - (Ambrožová, H.; Dvořák, T.; Chocholáč, B.; Jan, L.; Pumpr, P.), s. 425-432. ISBN 978-80-86488-57-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Moravia * 19th century * 20th century * self-government * political offices * civil servants
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá národnostní situací na Moravě na přelomu 19. a 20. století na příkladu radnic okresních měst a okresních úřadů.

  The study focuses in national situation in Moravia at the turn of the 20th century in example of district town halls and district offices.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176089