Počet záznamů: 1

Interference difúzních elektronových vln v rovnovážných kovových nanovodičích

 1. 1.
  0330244 - FZU-D 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Hrdý, J. - Pluháček, F.
  Interference difúzních elektronových vln v rovnovážných kovových nanovodičích.
  [Interference of diffuse electron waves in metallic nanometric conductors under the equilibrium regime.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 54, č. 3 (2009), s. 75-81 ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: diffuse electron waves * metallic nanometric conductors
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  Článek uvádí fundamentální kvantově-statistickou a elektromagnetickou teoretickou interpretaci elektrické vodivosti difúzních volných elektronů v nanometrickém kovovém vodiči, který je v termodynamické a elektrické rovnováze se vstupním a výstupním elektronovým rezervoárem.

  The fundamental quantum-statistical and electromagnetical theoretical interpretation of the electrical conductance of diffuse free electrons in a nanometric metallic conductor under its thermodynamical, electrical and statistical equilibrium, regarding to an entance and exit electron reservior, is introduced in the present article.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176075