Počet záznamů: 1

T. G. Masaryk a (český) politický katolicismus v době první republiky

 1. 1.
  0330158 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pehr, Michal
  T. G. Masaryk a (český) politický katolicismus v době první republiky.
  [T. G. Masaryk and the (Czech) Political Catholicism in the First Czechoslovak Republic.]
  Masarykův sborník XIV 2006-2008. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009 - (Gebhart, J.; Kuklík, J.; Tomeš, J.), s. 161-172. ISBN 978-80-86495-55-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Masaryk, T. G. * Czechoslovakia (1918-1938) * political catholicism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tato studie se zabývá vztahem T. G. Masaryka k českému politickému katolicismu v době první československé republiky. Jeho zpočátku negativní vztah byl způsoben jeho komplikovaným vztahem ke katolickému náboženství a ke katolické církvi. Ačkoliv byl hluboce věřící člověk, nespojoval svůj život s jednou konkrétní církví. Navíc zastával názor, že se církev, víra a náboženství nemá směšovat s politikou a že politické úspěchy politického katolicismu vedou k zeslabení náboženství. V průběhu první republiky se ovšem jeho vztah k politickému katolicismu měnil, kdy oceňoval především pozitivní vztah a zásluhy některých stran politického katolicismu na demokracii.

  The study deals with relationship of T. G. Masaryk towards Czech political Catholicism in the first Czechoslovak Republic. His initial and rather negative approach grew from his complicated approach to the Catholic religion and Church. While deeply religious person his faith could not be bind to one specific church. During 1920s and 1930s this attitude of his changed and he gradually appreciated above all positive relations of some Catholic political parties to democracy and their credit of it.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176007