Počet záznamů: 1

Thermal plasma jet stability estimations by correlation dimensions - comparison with FFT and wavelet analysis

 1. 1.
  0330156 - UT-L 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gruber, Jan - Hlína, Jan - Šonský, Jiří
  Thermal plasma jet stability estimations by correlation dimensions - comparison with FFT and wavelet analysis.
  [Odhady stability proudu termálního plazmatu pomocí korelačních dimenzí - srovnání s FFT a waveletovou analýzou.]
  ISPC - Proceedings 19th International Symposium on Plasma Chemistry. Bochum: University of Bochum, 2009 - (Keudell, A.; Winter, J.; Boke, M.), s. 1-4. ISBN 978-0-471-72001-0.
  [International Symposium on Plasma Chemistry - ISPC /19./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: plasma jet * correlation dimension * arc current
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  In this paper we present results of plasma arc stability estimations based on arc current records. Following our previous results based on Fourier and wavelet analysis, we compare these two methods with correlation dimension estimation and point at some connections. We conclude that correlation dimensions may become an interesting tool for investigations of turbulence and transition to turbulence in various experimental conditions.

  V tomto článku předkládáme výsledky odhadů stability elektrického obloukuzaložené na záznamech proudu. Navazujíce na naše předchozí výsledky založené na Fourierově a waveletové analýze, srovnáváme nyní tyto dvě metody s metodou odhadu korelačních dimenzí a poukazujeme na některé souvislosti. Naším závěrem je, že korelační dimenze by se mohla stát zajímavým nástrojem k výzkumu turbulence a přechodů k turbulenci z různých experimentálních podmínek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176005