Počet záznamů: 1

Poznámky ke stylu parlamentní práce T. G. Masaryka

 1. 1.
  0330155 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Doubek, Vratislav
  Poznámky ke stylu parlamentní práce T. G. Masaryka.
  [Remarks on style of parliamentary work of T. G. Masaryk.]
  Masarykův sborník XIV 2006-2008. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009 - (Gebhart, J.; Kuklík, J.; Tomeš, J.), s. 34-54. ISBN 978-80-86495-55-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Masaryk, T. G. * Austria, Reichsrat * Bohemian Diet
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie analyzuje Masarykovu parlamentní činnost v období 1891-1893, 1907-1911, 1911-1914; shrnuje okolnosti Masarykových volebních vítězství a popisuje jeho politické postoje. Na základě studia jeho politické činnosti, osobních kontaktů a parlamentní spolupráce článek formuluje obecnější rysy parlamentní práce Masaryka v českém sněmu a říšském parlamentu.

  The study analyzes Masaryk’s parliamentary activities during periods 1891-1993, 1907-1911, 1911-1914. On the basis of his political activities, the course of his electoral struggle, personal contancts and parliamentary cooperation, the study grasps frames more general features of Masaryk’s parliamentary work in the Czech Diet and imperial parliament.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176004