Počet záznamů: 1

Spatial Distribution of Oscillations in a Modulated DC Plasma Jet

 1. 1.
  0330142 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gruber, Jan - Šonský, Jiří
  Spatial Distribution of Oscillations in a Modulated DC Plasma Jet.
  [Prostorové rozložení oscilací v modulovaném proudu plazmatu.]
  XVIII th Symposium un Physics of Switching Arc. Brno - Letohrad: Brno University of Technology, 2009, s. 182-185. ISBN 978-80-214-3793-7.
  [Symposium on Physics of Switching Arc /18./. Nové Město na Moravě (CZ), 07.09.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GP202/09/P275
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: plasma torch * thermal plasma * modulated current
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Electric current in a vertically oriented DC plasma torch was modulated with frequencies varying in the range 15 Hz ? 7.5 kHz. Resulting plasma jet optical radiation was recorded by the high-speed CCD camera. The length of the record and the time resolution were sufficient for the application of the FFT yielding a detailed view of the oscillation phenomena in the plasma flow. Significant oscillations were identified and their distributions in the jet plane examined. In this work we show influence of current modulation on the dominant frequencies of oscillations and their spatial distributions.

  Modulovali jsme stejnosměrný proud plazmatronu pracujícího ve vertikální konfiguraci. Frekvence modulace se pohybovala of 15 Hz do 7,5 kHz. Výsledné optické vyzařování proudu plazmatu jsme zaznamenávali vysokorychlostní CCD kamerou. Délka záznamu a časové rozlišení byly dostatečné pro aplikaci FFT, což nám poskytlo detailní pohled na oscilace v proudu plazmatu. Identifikovali jsme význačné oscilace a prozkoumali jsme jejich rozložení v rovině proudu plazmatu. V tomto článku ukazujeme vliv modulace proudu na dominantní frekvence oscilací a na jejich prostorové rozložení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175995