Počet záznamů: 1

Overview of physics results from MAST

 1. 1.
  0330131 - UFP-V 2010 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Meyer, H. - Akers, R.J. - Alladio, F. - Appel, L.C. - Axon, K.B. - Ben Ayed, N. - Boerner, P. - Buttery, R.J. - Carolan, P.G. - Ciric, D. - Challis, C.D. - Chapman, I. - Coyler, G. - Conner, J.W. - Conway, N.J. - Cowley, S. - Cox, M. - Counsell, G.F. - Cunningham, G. - Darke, A. - deBock, M. - deTemmerman, G. - Dendy, R.O. - Dowling, J. - Dnestrovskij, A.Yu. - Dnestrovskij, Yu.N. - Dudson, B. - Dunai, D. - Dunstan, M. - Field, A.R. - Foster, A. - Garzotti, L. - Gibbon, K. - Gryaznevich, M.P. - Guttenfelder, W. - Hawkes, N.C. - Harrison, J. - Helander, P. - Hnat, B. - Hole, M.J. - Howell, D.F. - Duc Hua, M. - Hubbard, A. - Istenic, M. - Joiner, N. - Keeling, D. - Kirk, A. - Koslowski, H.R. - Liang, Y. - Lilley, M. - Lisgo, S. - Lloyd, B. - Maddison, G.P. - Maingi, R. - Mancuso, A. - Manhood, S.J. - Martin, R. - McArdle, G.J. - McCone, J. - Michael, C. - Micozzi, P. - Morgan, T. - Morris, A.W. - Muir, D.G. - Nardon, E. - Naylor, G. - O’Brien, M.R. - O’Gorman, T. - Patel, A. - Pinches, S. - Preinhaelter, Josef - Price, M.N. - Rachlew, E. - Reiter, D. - Roach, C.M. - Rozhansky, V. - Saarelma, S. - Saveliev, A. - Scannell, R. - Sharapov, S.E. - Shevchenko, V. - Shibaev, S. - Smith, H. - Staebler, G.E. - Stork, D. - Storrs, J. - Sykes, A. - Tallents, S. - Tamain, P. - Taylor, D. - Temple, D. - Thomas-Davies, N. - Thornton, A. - Thyagaraja, A. - Turnyanskiy, M.R. - Urban, Jakub - Valovic, M. - Vann, R.G.L. - Volpe, F. - Voss, F. - Walsh, M.J. - Warder, S.E.V. - Watkins, R. - Wilson, H.R. - Windridge, M. - Wisse, M. - Zabolotski, A. - Zoletnik, S. - Zolotukhin, O. - MAST, Mast.Teams. - NBI, NBI.Teams.
  Overview of physics results from MAST.
  [Přehled fyzikálních výsledků z MASTu.]
  Nuclear Fusion. Roč. 49, č. 10 (2009), s. 104017-104017 ISSN 0029-5515.
  [IAEA Fusion Energy Conference/22nd./. Geneva, 13.10.2008-18.10.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419; GA MŠk 7G09042
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Overdense plasma * MAST * Tokamaks * Diagnostics * Elektron Bernstein waves
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 4.270, rok: 2009
  http://www.iop.org/EJ/abstract/0029-5515/49/10/104017

  Several improvements to the MAST plant and diagnostics have facilitated new studies advancing the physics basis for ITER and DEMO, as well as for future spherical tokamaks (STs). Using the increased heating capabilities PNBI ~3.8MW H-mode at Ip = 1.2MA was accessed. New high spatial resolution measurements of the edge radial electric field, Er , show that the position of steepest gradients in electron pressure and Er (i.e. shearing rate) are coincident. A variety of fast particle driven instabilities were studied from 10 kHz saturated fishbone like activity up to 3.8MHz compressional Alfv´en eigenmodes. EBW current drive start-up is demonstrated for the first time in a ST generating plasma currents up to 55 kA.

  Několik zlepšení na zařízení MAST a jeho diagnostice umožnilo nové studie posunující základy fyziky ITERu a DEMO a budoucích sférických tokamaku (ST). Použitím možnosti zvýšit ohřev tak, že PNBI ~3.8MW, bylo v H-módu dosaženo Ip = 1.2MA. Nové měření okrajového elektrického pole Er ,s vysokým prostorovým rozlišením, ukázalo, že poloha největšího gradientu elektronového tlaku a Er (tj. míra střihu) souhlasí. Byla studována řada nestabilit generovaných rychlými částicemi od 10 kHz aktivity typu rybí kost až po 3.8MHz Alfvénovy módy zhušťování. Poprvé bylo ukázáno, že generace proudu během zahájení výboje pomocí EBW, může generovat proud v plazmatu ST proudy až do 55 kA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175988