Počet záznamů: 1

Effect of oxygen annealing on magnetic performance of (Nd,Eu,Gd)Ba.sub.2./sub.Cu.sub.3./sub.O.sub.y./sub. with a lamelar pinning nanostructure

 1. 1.
  0330117 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Jirsa, Miloš - Rameš, Michal - Muralidhar, M. - Diko, P.
  Effect of oxygen annealing on magnetic performance of (Nd,Eu,Gd)Ba2Cu3Oy with a lamelar pinning nanostructure.
  [Vliv žíhání v kyslíku na magnetické vlastnosti (Nd,Eu,Gd)Ba2Cu3Oy s lamelární upínací strukturou.]
  Journal of Physics: Conference Series. Roč. 153, č. 1 (2009), 012015/1-012015/15 ISSN 1742-6588.
  [International Conference On Superconductivity and Magnetism (ICSM2008). Side-Antalya, 25.08.2008–29.08.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0722
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: (Nd,Eu,Gd)Ba2Cu3Oy * annealing effect * pinning * critical currents
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  The nanometer-scale correlated pinning disorder filling channels etween regular twin boundaries in melt-textured(Nd,Eu,Gd)Ba2Cu3Oy is studied. Oxygen annealing has a principal role in formation mechanism of this defect type.

  Je studováno chování korelované upínací struktury o typických rozměrech v řádu nanometrů vyplňující kanály mezi hranicemi dvojčatění v supravodiči (Nd,Eu,Gd)Ba2Cu3Oy . Žíhání v kyslíku má zásadní význam na tvorbu a zánik této struktury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175977