Počet záznamů: 1

Příčné elektronové vlnové módy v elektricky vodivé mezoskopické tenké vrstvě

 1. 1.
  0330108 - FZU-D 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Šafářová, K.
  Příčné elektronové vlnové módy v elektricky vodivé mezoskopické tenké vrstvě.
  [Transverse electron wave modes in an electrically conducting mesoscopic thin layer.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 54, č. 1 (2009), 14-18 ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: transverse electron wave * electrically conducting mesoscopic thin layer
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  V článku jsou formulovány a interpretovány základní kvantové vzorce pro příčné elektronové vlnové módy v elektricky vodivé kovové nebo polovodičové homogenní mezoskopické tenké vrstvě v závislosti na přiměřeném statickém příčném parabolickém rozložení vnitřní elektrické potenciální energie a působícím vnějším ladicím homogenním magnetostatickém poli.

  The basic quantum equations for transverse electron wave modes in an electrically conducting metallic or semiconductor homogeneous mesoscopic thin layer are formulated and interpreted in dependence on the adequate static transverse parabolic extend of the interior electric potential energy and operated external tuning homogeneous magnetostatic field.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175970