Počet záznamů: 1

Superparamagnetické nanočásticové sondy na bázi oxidů železa s modifikovaným povrchem, způsob jejich přípravy a použití

 1. 1.
  0330106 - UMCH-V 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Horák, Daniel - Syková, Eva - Babič, Michal - Jendelová, Pavla - Hájek, Milan
  Superparamagnetické nanočásticové sondy na bázi oxidů železa s modifikovaným povrchem, způsob jejich přípravy a použití.
  [Superparamagnetic nanoparticles based on iron oxides with modified surface, method of their preparation and application.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Ústav experimentální medicíny AV ČR. Datum podání přihlášky: 24.02.2006. Datum udělení patentu: 17.09.2009. Číslo patentu: 301067
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1242; GA MŠk 1M0538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: superparamagnetic * nanoparticles * cell labeling
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Předmětem vynálezu jsou superparamagnetické nanočásticové sondy na bázi oxidů železa, s výhodou magnetitu nebo maghemitu, s modifikovaným povrchem, pokryté mono- , di- nebo polysacharidy ze skupiny zahrnující D-arabinosu, D-glukosu, D-galaktosu, D-manosu, laktosu, maltosu, dextrany a dextriny nebo aminokyselinami nebo poly(aminokyselinami) ze skupiny zahrnující alanin, glycin, glutamin, asparagin, histidin, arginin, L-lysin, kyselinu aspargovou a glutamovou.

  The subject of the invention is superparamagnetic nanoparticle probes based on iron oxides, to advantage magnetite or maghemite, with modified surface, coated with mono-, di- or polysaccharides from the group including D-arabinose, D-glucose, D-galactose, D-manosse, lactose, maltose, dextrans and dextrins, or with amino acids or poly(amino acid)s from the group including alanine, glycine, glutamine, asparagine, histidine, arginine, L-lysine, aspartic and glutamic acid.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175968