Počet záznamů: 1

Classification and energetics of the base-phosphate interactions in RNA

 1. 1.
  0330100 - BFU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Zirbel, C.L. - Šponer, Judit E. - Šponer, Jiří - Stombaugh, J. - Leontis, N.B.
  Classification and energetics of the base-phosphate interactions in RNA.
  [Klasifikace a energetika báze-fosfátových interakcí v RNA.]
  Nucleic Acids Research. Roč. 37, č. 15 (2009), s. 4898-4918 ISSN 0305-1048
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400550701; GA AV ČR(CZ) IAA400040802; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA MŠk(CZ) LC06030
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA203/09/1476
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: RNA * base * phosphate
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 7.479, rok: 2009

  By extracting and superimposing base-phosphate (BPh) interactions from a reduced redundancy subset of 3D structures from the PDB, we identified recurrent phosphate-binding sites on the RNA bases. Quantum chemical calculations were carried out on model systems representing each BPh interaction.

  Extrakcí a superpozicí báze-fosfátových (BPh) interakcí z redukované redundantní sady 3D struktur z PDB jsme identifikovali rekurentní báze-fosfátová vazebná místa v bázích RNA. Kvantově chemické výpočty byly provedeny na modelových systémech reprezentující každou BPh interakci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175964