Počet záznamů: 1

Experimental implementation of partial symmetrization and anti-symmetrization of two-qubit states

 1. 1.
  0330096 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Černoch, Antonín - Soubusta, Jan - Bartůšková, L. - Dušek, M. - Fiurášek, J.
  Experimental implementation of partial symmetrization and anti-symmetrization of two-qubit states.
  [Experimentální realizace částečné symetrizace a anti-symetrizace stavu dvojice kvantových bitů.]
  New Journal of Physics. Roč. 11, č. 2 (2009), 023005/1-023005/15 ISSN 1367-2630
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: two-qubit gates * Mach-Zehnder interferomeret * quantum information processing
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 3.312, rok: 2009

  We report on experimental realization of tunable two-qubit state filtering using linear optical elements. The filter enables an arbitrary attenuation of either the symmetric or anti-symmetric part of the input two-qubit state. The device uses the encoding of qubits into polarization states of single photons and its operation is based on combination of single- and two-photon interference, selective attenuation and conditional detection.

  Článek prezentuje experimentální realizaci nastavitelného filtru stavu dvou kvantových bitů, který je složen z komponent lineární optiky. Tento filtr umožňuje provést libovolné potlačení buď symetrické, nebo anti-symetrické složky vstupního dvoufotonového stavu. Využívá se kódování kvantových stavů do polarizace jednotlivých fotonů. Funkce filtru je založena na kombinaci jednofotonové a dvoufotonové interference, selektivním útlumu a podmíněné detekci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175960