Počet záznamů: 1

Steinernema xueshanense n. sp. (Rhabditida, Steinernematidae), a new species of entomopathogenic nematode from the province of Yunnan, southeast Tibetan Mts., China

 1. 1.
  0330085 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mráček, Zdeněk - Qi-zhi, L. - Nguyen, K. B.
  Steinernema xueshanense n. sp. (Rhabditida, Steinernematidae), a new species of entomopathogenic nematode from the province of Yunnan, southeast Tibetan Mts., China.
  [Steinernema xueshanense n. sp. (Rhabditida, Steinernematidae), nový druh entomopatogeního nematoda z provincie Yunnan, jihovýchodní Tibet, Čína.]
  Journal of Invertebrate Pathology. Roč. 102, č. 1 (2009), s. 68-79 ISSN 0022-2011
  Grant CEP: GA MŠk ME08085
  Grant ostatní:Ministry of Science and Technology of the People´s Republic of China(CN) 2006AA06Z532; National Key Technology R&D Program(CN) 2008 BAD92B08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: description * entomopathogenic nermatodes * molecular characterization
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.807, rok: 2009

  During a random EPN survey in the northern part of the Yunnan province (southeastern Tibet, Dequen district, town of Dequen) in 2005, soil samples containing an unknown EPN species were collected. The new species is described herein as Steinernema xueshannense n. sp. named after the Xue Shan Mts. a mountain range between Yunnan and Tibet where the nematode was collected. The isolate is a new species belonging to the S. feltiae/kraussei group. S. xueshanense n. sp. is characterized by male, female of both generations and infective juveniles (IJ).

  Během náhodného sběru entomopatogenních nematodů v provincii Yunnan, okres Dequen, v roce 2005 byl v půdních vzorcích nalezen nový druh nematode. Popsán byl pod jménem Steinernema xueshannense n. sp., podle pohoří odkud nález pochází . Tento druh patří do skupiny S. feltiae/kraussei a je charakterizován morfologií samců, samic a invazních larev.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175952