Počet záznamů: 1

Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného – regionální perspektiva

 1. 1.
  0330080 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mikeszová, Martina - Lux, Martin - Morisseau, Anne
  Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného – regionální perspektiva.
  [The Potential Unaffordability of Rental Housing after Rent Deregulation in a Regional Perspective.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 315-343 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA MMR WD-05-07-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: housing affordability * rental housing * social exclusion
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.562, rok: 2009
  http://sreview.soc.cas.cz/uploads/38eb91812a91d9a3d1cce947d7149f2802f8fa50_MikeszovaLux2009-2.pdf http://sreview.soc.cas.cz/uploads/38eb91812a91d9a3d1cce947d7149f2802f8fa50_MikeszovaLux2009-2.pdf

  Článek se zabývá analýzou regionálních diferencí v míře potenciálního ohrožení finanční nedostupností nájemního bydlení po skončení procesu deregulace nájemného v ČR. Jeho cílem je tak identifikovat typy domácností potenciálně ohrožené finanční nedostupností bydlení, zmapovat vývoj potenciální (ne)dostupnosti bydlení od roku 2000 i vývoj samotných regionálních rozdílů v zastoupení ohrožených domácností mezi kraji ČR.

  The article deals with an analysis of regional differences in rental housing affordability following rent deregulation in the Czech Republic. The objective is to identify the types of households potentially at risk of being unable to afford housing, to map the development of potential housing (un)affordability since 2000, and to trace the development of regional differences in the percentage of at-risk households in the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175947