Počet záznamů: 1

A "soft electronic band" and the negative thermooptic effect in strontium titanate

 1. 1.
  0330068 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Trepakov, Vladimír - Dejneka, Alexandr - Markovin, P. - Lynnyková, Anna - Jastrabík, Lubomír
  A "soft electronic band" and the negative thermooptic effect in strontium titanate.
  ["Měkký elektronový pás" a záporný termooptický efekt v SrTiO3 .]
  New Journal of Physics. Roč. 11, č. 8 (2009), 083024/1-083024/9 ISSN 1367-2630
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1009; GA AV ČR KJB100100703; GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: SrTiO3 * optical properties * spectroscopic ellipsometry * negative thermooptic effect
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 3.312, rok: 2009

  The optical properties of strontium titanate (SrTiO3) single crystals were determined with spectroscopic ellipsometry in the 1–6 eV spectral region and the 4.2–300 K temperature region.New results regarding features of band edge and near band edge indirect and direct fundamental optical transitions were obtained and updated.It was shown that whereas the indirect transitions lowest in energy shift to higher energies on cooling, the energy of the stronger direct optical transitions in the region of 3.7–4.0 eV shifts to the opposite side, to lower energies , and these transitions can be treated as the "soft electronic band".

  Pomocí spektrální elipsometrie byly měřeny optické vlastnosti krystalů SrTiO3 v spektrálním oboru 1-6 eV při teplotách 4.2-300 K . Byly získány nové výsledky týkající se chování přímých a nepřímých optických přechodů v okolí absorpční hrany. Bylo ukázáno , že nepřímé optické přechody nacházející se při nižších energiích vykazují s poklesem teploty posuv směrem k vyšším energiím. Naopak silnější přímé optické přechody z intervalu 3.7-4 eV se posouvají s poklesem teploty k nižším energiím což bylo interpretováno v rámci tzv. "měkkého elektronového pásu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175937