Počet záznamů: 1

Sledování reakcí pomocí synchrotronového záření jako jedinečný zdroj přesných energetických údajů o reakcích v plynné fázi

 1. 1.
  0330065 - UOCHB-X 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Roithová, J. - Schröder, Detlef
  Sledování reakcí pomocí synchrotronového záření jako jedinečný zdroj přesných energetických údajů o reakcích v plynné fázi.
  [Reactive monitoring with synchrotron radiation as a unique source of accurate benchmark data for gas-phase reactions.]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 8 (2009), s. 636-640 ISSN 0009-2770
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: acetamide * arene ions * dications * metal oxides
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009

  Krátce zhodnocená významná role experimentů s vakuovým ultrafialovým zářením ze synchrotronového zdroje pro určování termodynamických vztažných bodů pro ionty v plynné fázi.

  The important role of experiments with vacuum ultraviolet radiation from synchrotron sources for the determination of thermodynamic benchmarks for ions in the gas phase is briefly reviewed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175934