Počet záznamů: 1

Thermal C–H-Bond Activation of Benzene with Cationic [Pt(CX3)(L)]+ Complexes in the Gas Phase: A Experimental/Theoretical Study (X = H, D; L = 1,10-Phenanthroline, 2,2’-Bipyrimidine, 2,2’-Bipyridine, and (o,o’-Cl2C6H3)N=C(CH3)–C(CH3)=N(o,o’-Cl2C6H3))

 1. 1.
  0330063 - UOCHB-X 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Butschke, B. - Schröder, Detlef - Schwarz, H.
  Thermal C–H-Bond Activation of Benzene with Cationic [Pt(CX3)(L)]+ Complexes in the Gas Phase: A Experimental/Theoretical Study (X = H, D; L = 1,10-Phenanthroline, 2,2’-Bipyrimidine, 2,2’-Bipyridine, and (o,o’-Cl2C6H3)N=C(CH3)–C(CH3)=N(o,o’-Cl2C6H3)).
  Organometallics. Roč. 28, č. 15 (2009), s. 4340-4349 ISSN 0276-7333
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: benzene * C-H activation * mass spectrometry * nitrogen ligands * platinum
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.204, rok: 2009

  The collision-induced fragmentation behavior of cationic [Pt(CX3)(L)]+ complexes (X = H, D; L= 1,10-phenanthroline, 2,2'-bipyrimidine, 2,2'-bipyridine, and (o,o'-Cl2C6H3)N=C(CH3)-C(CH3)=N(o,o'-Cl2C6H3)) and their thermal reactions with C6H6, [1,2,3]-C6H3D3, [1,3,5]-C6H3D3, and C6D6 were probed in gas-phase experiments.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175932