Počet záznamů: 1

Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě

 1. 1.
  0330056 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Simonová, Natalie
  Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě.
  [Shifts in the Intergenerational Transmission of Education in a Historical Perspective in the Czech Republic.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 291-313 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA ČR GA403/08/0109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: access to education * educational mobility * educational inequality
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.562, rok: 2009

  Stať se zabývá vývojem vzdělanostní reprodukce v českých zemích mezi lety 1906-2003 z pohledu vzdělanostní mobility. Analýza je založena na sledování mezigenerační reprodukce dosaženého vzdělání na dvou vzdělanostních přechodech mezi 3 vzdělanostními stupni (vzděláním bez maturity, s maturitou a vysokoškolským). Text poskytuje informaci o typických mobilitních drahách a odlišných mobilitních vzorcích v obdobích před r. 1948, mezi lety 1948 a 1989, a po roce 1989.

  The article explains educational reproduction in the Czech Lands between 1906 and 2003 from the perspective of educational mobility. The analysis is based on observations of the intergenerational transmission of educational status in two educational transitions between three educational levels (lower secondary, upper secondary, and higher education). It provides information about typical mobility trajectories and mobility patterns in periods before 1948, between 1948 and 1989, and after 1989.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175926