Počet záznamů: 1

Limit on the diffuse flux of ultrahigh energy neutrinos with the surface detector of the Pierre Auger Observatory

 1. 1.
  0330042 - FZU-D 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abraham, J. - Abreu, P. - Aglietta, M. - Boháčová, Martina - Chudoba, Jiří - Halenka, V. - Hrabovský, Miroslav - Mandát, Dušan - Kárová, Tatiana - Nečesal, Petr - Palatka, Miroslav - Pech, Miroslav - Prouza, Michael - Řídký, Jan - Schovancová, Jaroslava - Schovánek, Petr - Šmída, Radomír - Trávníček, Petr
  Limit on the diffuse flux of ultrahigh energy neutrinos with the surface detector of the Pierre Auger Observatory.
  [Horní odhad difusního toku ultraenergetických neutrin pomocí dat povrchového detektoru observatoře Pierra Augera.]
  Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 79, č. 10 (2009), 102001/1-102001/15 ISSN 1550-7998
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA AV ČR KJB100100904; GA AV ČR KJB300100801; GA MŠk(CZ) LA08016
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502; CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: cosmic rays * neutrino
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 4.922, rok: 2009

  Data collected at the Pierre Auger Observatory are used to establish an upper limit on the diffuse flux of tau neutrinos in the cosmic radiation.

  Data nabraná na observatoři Pierra Augera jsou použita ke stanovení horní limit difuzního toku tau neutrin v kosmickém záření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175915