Počet záznamů: 1

The effect of polyethylene addition on the morphology of polystyrene/polyamide blends

 1. 1.
  0330036 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fortelný, Ivan - Lapčíková, Monika - Mikešová, Jana - Jůza, Josef
  The effect of polyethylene addition on the morphology of polystyrene/polyamide blends.
  [Vliv přídavku polyethylenu na morfologii směsí polystyren/polyamid.]
  Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics. Roč. 47, č. 21 (2009), s. 2158-2170 ISSN 0887-6266
  Grant CEP: GA ČR GA106/06/0729
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: phase structure * polyamide * polyethylene
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.586, rok: 2009

  The effect of a small admixture of high-density polyethylene (HDPE) with a high or low viscosity to polystyrene/polyamide (PS/PA) blends of various compositions was studied. PS/PA blends with composition near 50/50 form sheet-like or fiber-like morphology at mixing that passes to the cocontinuous structure during compression molding. Ternary PS/PA/HDPE blends with PS/PA ratio about 50/50 show similar behavior.

  Studovali jsme vliv malého přídavku vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s vysokou nebo nízkou viskozitou na morfologii směsí polystyren/polyamid (PS/PA) o různém složení. Směsi PS/PA se složením blízkým 50/50 vytvářejí při míchání destičkovou nebo vláknitou strukturu která během lisování přechází na strukturu kokontinuální. Ternární směsi PS/PA/HDPE s poměrem PS/PA okolo 50/50 vykazují podobné chování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175909