Počet záznamů: 1

Travertine deposits of the Karlovy Vary thermal water system

 1. 1.
  0330028 - GLU-S 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Vylita, T. - Žák, Karel
  Travertine deposits of the Karlovy Vary thermal water system.
  [Akumulace travertinu (vřidlovce) karlovarského termálního systému.]
  Environmental Geology. Roč. 58, č. 8 (2009), s. 1639-1644 ISSN 0943-0105
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: travertine * thermal water * thermal spring protection * Karlovy Vary
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.078, rok: 2009

  The travertine deposits of the Karlovy Vary thermal water system are described based on detailed field survey and borehole data from periods 1980-1986 and 1990-2007.

  Akumulace travertinu uložené karlovarskými termálními prameny jsou v článku popsány na základě podrobného terénního studia a dat z vrtů z let 1980-1986 a 1990-2007.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175902