Počet záznamů: 1

An Empirical Model of Occupancy-Queue Relation

 1. 1.
  0330027 - UTIA-B 2010 RIV CA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Přikryl, Jan - Kocijan, J.
  An Empirical Model of Occupancy-Queue Relation.
  [Empirické modely omezení a délky fronty.]
  Proceedings of the 12th IFAC Symposium on Transportation Systems. Redondo Beach: IFAC, 2009, s. 456-461.
  [12th IFAC Symposium on Transportation Systems. Redondo Beach, CA (US), 02.09.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0572
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Queue estimation * Traffic control * Uncertainty
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/prikryl-an empirical model of occupancy-queue relation.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/prikryl-an empirical model of occupancy-queue relation.pdf

  One of the key indicators of traffic control quality in urban traffic control (UTC) systems is the queue length. Even in unsaturated conditions, longer queues indicate longer travel delays and higher fuel consumption. With the exception of some expensive surveillance equipment, the queue length itself cannot be measured directly. Many methods that estimate the queue length from detector measurements are used in engineering practice, ranging from simple to elaborate ones. The proposed method is based on Gaussian process (GP) model of the occupancy-queue relationship. It can handle data uncertainties and provides more information about the quality of the queue length prediction.

  Jedním z klíčových ukazatelů kvality řízení městské povrchové dopravy (UTC) je délka fronty. Dokonce i v nesaturovaných podmínkách delší fronty indikují větší dopravní zpoždění a vyšší spotřebu paliva. S výjimkou některých drahých sledovacích zařízení nelze délku fronty měřit přímo. V praxi se používá mnoho jednoduchých i velmi propracovaných metod, jež odhadují délku fronty na základě měření poskytovaných indukčními smyčkami. Navrhovaná metoda je založena na Gaussovském procesu (GP) modelujícím vztah mezi obsazeností a délkou fronty. Navrhovaná metoda se je schopna vypořádat s neurčitostí ve vstupních měřeních a poskytuje více informací o kvalitě předpovědi délky fronty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175901