Počet záznamů: 1

Liquid-solid flows above deposit in pipe: prediction of hydraulic gradient and deposit thickness

 1. 1.
  0330021 - UH-J 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Matoušek, Václav - Krupička, Jan
  Liquid-solid flows above deposit in pipe: prediction of hydraulic gradient and deposit thickness.
  [Proudění směsi pevných částic a kapaliny nad sedlinou v potrubí: předpověď hydraulických ztrát a tloušťky sedliny.]
  Proceedings of the ASME 2009 Fluids Engineering Division Summer Meeting (FEDSM2009). Ashland: ASME, 2009, FEDSM2009-78121. ISBN 978-0-7918-3855-6.
  [ASME 2009 Fluids Engineering Division Summer Meeting: FEDSM2009. Vail (US), 02.08.2009-06.08.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA103/09/0383
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: bed friction * slurry * sediment transport
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  A predictive model for the pressure drop in a slurry flow above a stationary bed was presented in 2007. Since then the model has been further refined and validated using experimental data from the tests performed at the Institute of Hydrodynamics ASCR and from the literature. The new version of the model enables to choose a set of appropriate equations in order to predict the hydraulic gradient (the frictional pressure drop) and the thickness of the stationary bed for pipe flows of various average velocities of slurry and delivered concentrations of solids. The paper describes the structure and components of the model and discusses model predictive abilities by comparing model predictions with the new experimental data gained for slurries of two different fractions of sand (respectively fine to medium and medium sands) at various velocities and solids concentrations in a 100-mm pipe.

  V roce 2007 byl prezentován předpovědní model pro tlakové ztráty při proudění směsi pevných částic a kapaliny nad sedlinou v potrubí. Od té doby byl model dále vylepšen a platnost modelu ověřena na základě dat z experimentů provedených na Ústavu pro Hydrodynamiku AVČR a dat získaných z literatury. Nová verze modelu umožňuje výběr vhodné soustavy rovnic pro výpočet tlakové ztráty a tloušťky sedliny v potrubí při proudění o různých průměrných rychlostech a přepravních koncentracích. V příspěvku je popsána struktura a komponenty modelu. Použitelnost a platnost modelu je diskutována na základě porovnání modelových předpovědí s experimentálními daty pro proudění směsi vody a dvou pískových frakcí (jemný a jemný až středně hrubý písek) při různých rychlostech a koncentracích v potrubí o průměru 100 mm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175896