Počet záznamů: 1

Synchrotron radiation spectroscopy of rare earth doped persistent luminescence materials

 1. 1.
  0330014 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hölsä, J. - Laamanen, T. - Lastusaari, M. - Malkamäki, M. - Niittykoski, J. - Novák, Pavel
  Synchrotron radiation spectroscopy of rare earth doped persistent luminescence materials.
  [Spektroskopie pomocí synchrotronového záření materiálů dopovaných vzácnými zeminami s persistentní luminiscencí.]
  Radiation Physics and Chemistry. Roč. 78, č. 10 (2009), S11-S16 ISSN 0969-806X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: calcium aluminate * persistent luminiscence * are earth
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.149, rok: 2009

  The electronic structure of the polycrystalline CaAl2O4:Eu2+,Ce3+ persistent luminescence materials were studied with X-ray absorption and UV–VUV emission and excitation spectroscopy by using synchrotron radiation.Theoretical calculations using the density functional theory were carried out simultaneously.

  Elektronová struktura polykrystalických CaAl2O4:Eu2+,Ce3+ materialů s persistentní luminiscencí byla studována pomocí rentgenovské absorpce, UV–VUV emise a excitační spektroskopie s užitím synchrotronového záření. Současně byly provedeny teoretické výpočty založené na teorii funkcionálu hustoty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175890