Počet záznamů: 1

Web Information Extraction Systems for Web Semantization

 1. 1.
  0330003 - UIVT-O 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dědek, Jan
  Web Information Extraction Systems for Web Semantization.
  [Systémy pro extrakci informací z webu a jejich aplikace při sémantizaci web.]
  Information Technologies - Applications and Theory. Seňa: Pont, 2009 - (Vojtáš, P.), s. 1-6. ISBN 978-80-970179-2-7.
  [ITAT 2009. Conference on Theory and Practice of Information Theory. Kráľova studňa (SK), 25.09.2009-29.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300517; GA ČR GD201/09/H057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: web information extraction * web semantization * semantic web * information systems
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  In this paper we present a survey of web information extraction systems and semantic annotation platforms. The survey is concentrated on the problem of employment of these tools in the process of web semantization. We compare the approaches with our own solutions and propose some future directions in the development of the web semantization idea.

  Článek obsahuje přehled nástrojů pro extrakci informací z webu a platforem pro sémantickou anotaci. Tento přehled je vztažený k problému jak tyto nástroje zapojit v procesu sémantizace webu. Jednotlivé přístupy jsou porovnány se stávajícím řešením autorů článku, článek rozebírá budoucí vývoj těchto nástrojů a podrobněji rozvíjí související aspekty sémantizace webu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175881