Počet záznamů: 1

Properties of exponential many-body interatomic potentials

 1. 1.
  0329996 - FZU-D 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Ostapovets, Andrej - Paidar, Václav
  Properties of exponential many-body interatomic potentials.
  [Vlastnosti exponenciálních mnohočásticových potenciálů.]
  Kovové materiály. Roč. 47, č. 3 (2009), s. 193-199 ISSN 0023-432X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100920
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: many-body potentials * elastic constants * multilayer surface relaxations
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.345, rok: 2007

  The aim of this work is to test behaviour of the models based on Finnis-Sinclair type potentials in the cases when phase tranformations can occur. In particular, the elastic constants and free surface relaxations in fcc, hcp and bcc crystals were calculated.

  Cílem práce je testování modelů založených mnohočásticových potenciálech typu Finnis-Sinclair v případech, kdy nastává fázová transformace. Zejména byly spočítány elastické konstanty a relaxace volných povrchů ve fcc, hcp a bcc krystalech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005470