Počet záznamů: 1

Magneto-transmission of multi-layer epitaxial graphene and bulk graphite: a comparison

 1. 1.
  0329995 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Orlita, Milan - Faugeras, C. - Martinez, G. - Maude, D. K. - Schneider, J.M. - Sprinkle, M. - Berger, C. - de Heer, W.A. - Potemski, M.
  Magneto-transmission of multi-layer epitaxial graphene and bulk graphite: a comparison.
  [Magnetotransmise mnohovrstevnatého epitaxního grafénu a objemového grafitu: srovnání.]
  Solid State Communications. Roč. 149, 27-28 (2009), 1128-1131 ISSN 0038-1098
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400100652
  Grant ostatní:EC(XE) RITA-CT-2003-505474
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: graphene * cyclotron resonance
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.837, rok: 2009

  The magneto-transmission of a thin layer of bulk graphite is compared with spectra taken on multi-layer epitaxial graphene prepared by thermal decomposition of a SiC crystal.

  Magnetotransmise tenkých vrstev objemového grafitu je porovnávána se spektry mnohovrstevnatého epitaxního grafénu připraveného tepelným rozkladem krystalu SiC.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175876