Počet záznamů: 1

Weighted L2 and Lq approaches to fluid flow past a rotating body

 1. 1.
  0329984 - MU-W 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Farwig, R. - Kračmar, S. - Krbec, Miroslav - Nečasová, Šárka - Penel, P.
  Weighted L2 and Lq approaches to fluid flow past a rotating body.
  [Váhový L2 a Lq přístup k proudění tekutin podél rotujícího tělesa.]
  Banach Center Publications. Roč. 86, - (2009), s. 59-81 ISSN 0137-6934
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100190505; GA AV ČR IAA100190804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: variational approach * maximal operator * Littlewood-Paley theory * Oseen flow
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  We consider the flow of a viscous incompressible fluid past a rotating obstacle with velocity at infinity parallel to the axis of rotation. We describe two different approaches to this problem in the whole space.

  Umožňujeme proudění vazké nestlačitelné tekutiny podél rotujícího tělesa, kde rychlost v nekonečnu je paralelní s osou rotace. Popisujeme dva odlišné postupy pro řešení tohoto problému v celém prostoru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175869