Počet záznamů: 1

Electronic structure of the SrAl.sub.2./sub.O.sub.4./sub.:Eu.sup.2+./sup. persistent luminescence material

 1. 1.
  0329982 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hölsä, J. - Laamanen, T. - Lastusaari, M. - Niittykoski, J. - Novák, Pavel
  Electronic structure of the SrAl2O4:Eu2+ persistent luminescence material.
  [Elektronová struktura SrAl2O4:Eu2+, látky se zpožděnou luminiscencí.]
  Journal of Rare Earths. Roč. 27, č. 4 (2009), 550-554 ISSN 1002-0721
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: strontum aluminate * persistent luminiscence * electronic structure
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.572, rok: 2009

  The electronic structure of the strontium aluminate (SrAl2O4:Eu2+) materials was studied with a combined experimental and theoretical approach. The synchrotron radiation was applied in the experimental study, while the electronic structure was investigated theoretically by using the density functional theory.

  Elektronová struktura aluminátu stroncia (SrAl2O4:Eu2+) byla studována kombinovaným experimentálním a teoretickým přístupem. V experimentu bylo použito synchrotronového záření, zatímco teoretické studium bylo založeno na teorii funkcionálu hustoty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175867