Počet záznamů: 1

Inverse Modelling of Emissions and Their Time Profiles

 1. 1.
  0329981 - UIVT-O 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Resler, Jaroslav - Eben, Kryštof - Juruš, Pavel - Liczki, Jitka
  Inverse Modelling of Emissions and Their Time Profiles.
  [Inverzní modelování emisí a jejích časových profilů.]
  8th Annual CMAS Conference. Chapel Hill: CMAS, 2009, s. 1-6.
  [Annual CMAS Conference /8./. Chapel Hill (US), 19.10.2009-21.10.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: 4DVar * data assimilation * inverse modelling * emission time profile * CMAQ adjoint * tropospheric column * NO2 * ozone * satellite instruments * GOME2 * OMI * IASI
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  http://www.cmascenter.org/conference/2009/agenda.cfm?temp_id=99999

  Inverse modelling of emissions based on 4DVar method and CMAQ adjoint model with SAPRC99 mechanism has been performed. Diurnal time profiles of the emissions have been parametrized and estimated by the modelling procedure. As a data source, ground-level station data (NO2 and O3), satellite-retrieved columns of NO2 from GOME2 and OMI and the lowest layer of the IASI-retrieved profile of ozone have been used. Forecasting performance of the optimized model has been tested for ozone and NO2 concentrations.

  V této studii presentujeme inverzní modelování emisí založené na metodě 4DVar a adjungovaném modelu CMAQ s mechanismem SAPRC99. Denní časové profily emisí byly parametrizovány a odhadovány modelovacím procesem. Jako zdroje dat jsme použili pozorování z pozemních stanic (NO2 a O3), sloupce NO2 získané ze satelitních nástrojů GOME2 a OMI a nejnižší vrstvu profilu ozónu získaného ze satelitního nástroje IASI. Testovali jsme vylepšení předpovědi optimalizovaného modelu pro koncentrace ozónu a NO2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175866