Počet záznamů: 1

Transport properties of the Mo.sub.3./sub.Sb.sub.7./sub. compound

 1. 1.
  0329945 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Candolfi, C. - Lenoir, B. - Dauscher, A. - Guilmeau, E. - Hejtmánek, Jiří - Tobola, J. - Wiendlocha, B. - Kaprzyk, S.
  Transport properties of the Mo3Sb7 compound.
  [Transportní vlastnosti Mo3Sb7.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 3 (2009), 035114/1-035114/7 ISSN 1098-0121
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: thermoelectric applications * power-generation * thermopower * semiconductors * molybdenum
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  The temperature dependences of the various physical properties, measured from 2 up to 800 K, was explained supposing an important role of magnetic fluctuations significantly suppressed by the opening of a gap in the spin excitation spectrum. We propose that magnetic excitations are likely responsible for the exotic temperature dependence of the thermal conductivity in the whole temperature range. The high value of the dimensionless figure of merit ZT achieved at high temperature classifies this p-type metal as one of the best thermoelectric metal discovered up to now.

  Teplotní závislosti fyzikálnich vlastností, měřených od 2 do 800 K, byly vysvětleny prostřednictvím důležité role magnetických fluktuací, které jsou potlačeny otevřením spinoveho gapu. V článku je naznačeno, že magnetické excitace jsou pravděpodobně zodpovědné za exotický průběh tepelné vodivosti v celém teplotním rozsahu. Vysoká hodnota koeficientu termoelektrické účinnosti, dosažená za vysokých teplot, zařazuje tento p-typ materiál mezi jeden z nejlepších termoelektrických kovů dosud publikovaných.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175841