Počet záznamů: 1

Effects of mGluR5 and mGluR1 antagonists on anxiety-like behavior and learning in developing rats

 1. 1.
  0329936 - FGU-C 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikulecká, Anna - Mareš, Pavel
  Effects of mGluR5 and mGluR1 antagonists on anxiety-like behavior and learning in developing rats.
  [Vliv antagonistů mGluR5 a mGluR1 na projevy úzkosti a učení u mláďat laboratorního potkana.]
  Behavioural Brain Research. Roč. 204, č. 1 (2009), s. 133-139 ISSN 0166-4328
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/06/1188
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: metabotropic glutamate receptors * anxiety * learning
  Kód oboru RIV: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
  Impakt faktor: 3.220, rok: 2009

  This study investigated whether the anticonvulsant dose range of MPEP and AIDA affects anxiety-like behavior and learning ability in immature rats. Both MPEP and AIDA exert anxiolytic-like effect. Except for the youngest animals no changes in learning ability in the homing response test were found

  Tato studie byla zaměřena na účinky antikonvulzivních dávek MPEP a AIDA na projevy úzkosti a učení u mláďat laboratorního potkana. Obě látky prokázaly anxiolytický efekt. S výjimkou nejmladších zvířat nebyl prokázán vliv těchto látek na učení
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175834