Počet záznamů: 1

Czech Rural Development Policies for Human Resources, post-2004: A Story of Muddled Definitions Preventing Strategic Visions?"

 1. 1.
  0329919 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vobecká, Jana
  Czech Rural Development Policies for Human Resources, post-2004: A Story of Muddled Definitions Preventing Strategic Visions?".
  [Politiky pro rozvoj lidských zdrojů na venkově po roce 2004: příběh o popletených definicích znemožňující strategické představy rozvoje.]
  Central European Journal of Public Policy. Roč. 3, č. 1 (2009), s. 44-65 ISSN 1802-4866
  Grant CEP: GA MŠk 2D06006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: rural development * human resources * policy formulation
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  This article aims to contribute to the empirical understanding of Czech rural development strategies by means of a critical analysis of the initial definition and formulation, the subsequent policy measures and the final geographical application of the Czech government’s strategic documents and policies. It takes as a case study policies of human resources development in rural areas co-financed by EU economic and social cohesion policies for 2004-2006. The analysis finds significant deficiencies and inconsistencies in all three stages, indicating a low degree of goal-orientedness, adequacy and effectiveness of this seemingly well-structured scheme.

  Cílem článku je pochopit rozvojové strategie rozvoje venkovských oblastí v ČR. Za tímto účelem je analyzováno, jak je v rozvojových dokumentech venkov definován, jak jsou nastaveny konkrétní politiky a schémata a také kde jsou pak vynaložené zdroje čerpány. Jsou zkoumány vybrané programy kohezní politiky EU pro období 2004-2006. Ve všech třech fázích jsou nalezeny nedostatky, které komplikují efektivní a zacílené financování rozvoje venkova zkoumanými programy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175820