Počet záznamů: 1

Electrostatic screening and experimental evidence of a topological phase transition in a bulk quantum Hall liquid

 1. 1.
  0329915 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Mareš, Jiří J. - Siddiki, A. - Kindl, Dobroslav - Hubík, Pavel - Krištofik, Jozef
  Electrostatic screening and experimental evidence of a topological phase transition in a bulk quantum Hall liquid.
  [Elektrostatické stínění a experimentální důkaz topologického fázového přechodu v kvantové Hallově tekutině.]
  New Journal of Physics. Roč. 11, č. 8 (2009), 083028/1-083028/17 ISSN 1367-2630
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0525; GA AV ČR IAA1010404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: elektrostatic screening * quantum Hall liquid * phase transition * Kosterlitz-Thouless
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.312, rok: 2009

  The electrostatic screening of quantum Hall liquid was investigated using an electric field penetration (EFP) technique. At low temperatures and at magnetic fields corresponding to the integral quantum Hall regime with even filling factors, two topologically different phases of the electron liquid have been identified. The electrostatic screening of quantum Hall liquid was investigated using an electric field penetration (EFP) technique. At low temperatures and at magnetic fields corresponding to the integral quantum Hall regime with even filling factors, two topologically different phases of the electron liquid have been identified.

  Elektrostatické stínění v kvantové Hallově tekutině bylo vyšetřováno pomocí metody pronikání elektrického pole (EFP). Za nízkých teplot a při magnetických polích odpovídajících integrálnímu Hallovskému režimu se sudým plnicím faktorem, byly identifikovány dvě topologicky různé fáze elektronové tekutiny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175816