Počet záznamů: 1

A Malse basin case study of rainfall-runoff modelling in the relation to the source data availability

 1. 1.
  0329900 - UH-J 2010 RIV GE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Košková, Romana - Němečková, Soňa - Buchtele, Josef
  A Malse basin case study of rainfall-runoff modelling in the relation to the source data availability.
  [Srážkodtokové simulace případové studie povodí Malše s ohledem na dostupnost vstupních dat.]
  International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Tbilisi: Water Management Institute of Georgia, 2009 - (Gavardashvili, G.; Borthwick, A.; King, L.), s. 268-276 ISSN 1512-2344.
  [International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Tbilisi (GE), 23.09.2009-28.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300600901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: hydrological modelling * rainfall-runoff model
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Comparison of the three chosen models: SAC-SMA (lumped), SWIM and HSPF (distributed), especially their sensitivity, efficiency, data demands and results suitability for the water management practise. The simulations results were assessed in the Malse River basin case study.

  Na případové studii povodí Malše byly porovnány tři vybrané hydrologické modely, SAC-SMA (lumped), SWIM a HSPF (distribuované). Vyhodnocení simulací bylo zaměřeno na srovnání efektivity a citlivosti modelů a také na jejich náročnost na vstupní data a možnost využití výsledků ve vodohoposdářské praxi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175805