Počet záznamů: 1

Analysis of horizontal movements accompanying development of subsidence depression in non-trivial geo-mechanical conditions

 1. 1.
  0329889 - UGN-S 2010 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kajzar, Vlastimil - Doležalová, Hana - Staš, Lubomír - Souček, Kamil
  Analysis of horizontal movements accompanying development of subsidence depression in non-trivial geo-mechanical conditions.
  [Analýzy horizontálních pohybů doprovázejících vývoj poklesové kotliny v netriviálních geomechanických podmínkách.]
  SGEM 2009. International Multidisciplinary Scientific GeoConference /9./ - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection. Conference Proceedings. Sofia: SGEM, 2009 - (Sabotinov, N.; Mazhdrakov, M.), s. 735-739. 1. ISBN 954918181-2.
  [9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2009 – Modern management of mine producing, geology and Environmental Protection. Albena (BG), 14.06.2009-20.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA105/07/1586
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: subsidence depression * horizontal movements * GPS surveying
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Deep mining deposits can cause the gradual movement of the overburden rock to the extracted space or most appropriately the overburden rock can be curved in to the extracted space. If during mining a large space was extracted, the overburden rock can gradually fall by bits to the extracted space with time and at the end the surface area can be concaved. The surface movement generally has a common direction that is divided into subsidence and horizontal shift of objects and stabilized points.

  Hlubinné dobývání ložisek bývá doprovázeno propadáním a průhybem nadložních vrstev do vzniklých volných prostor. Na základě těchto procesů dochází obvykle k ovlivnění bezprostředního povrchu, projevující se pohyby a deformacemi, na jejichž základě postupně vzniká poklesová kotlina. Směr pohybů objektů v rámci sledované oblasti je možné rozdělit na dvě složky - poklesy a horizontální posuny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175795