Počet záznamů: 1

Magnetic poly(glycidyl methacrylate) particles prepared in the presence of surface-modified .gamma.-Fe2O3

 1. 1.
  0329851 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tocchio, A. - Horák, Daniel - Babič, Michal - Trchová, Miroslava - Veverka, Miroslav - Beneš, Milan J. - Šlouf, Miroslav - Fojtík, A.
  Magnetic poly(glycidyl methacrylate) particles prepared in the presence of surface-modified .gamma.-Fe2O3.
  [Magnetické poly(glycidyl-methakrylátové) částice připravené v přítomnosti povrchově modifikovaného .gamma.-Fe2O3.]
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 47, č. 19 (2009), s. 4982-4994 ISSN 0887-624X
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN401220801; GA ČR GA203/09/1242; GA ČR GA203/09/0857
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: coatings * core-shell polymers * glycidyl methacrylate
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.971, rok: 2009

  Magnetic poly(glycidyl methacrylate) (PGMA) nanospheres were obtained by Kraton G 1650-stabilized and AIBN-initiated polymerization of glycidyl methacrylate (GMA) in toluene or toluene/cyclohexane mixture in the presence of PPGMAP-coated .gamma.-Fe2O3 colloid. The effect of Kraton G 1650 concentration on the morphology, PGMA nanosphere size and polydispersity was investigated.

  Magnetické poly(glycidyl- methakrylátové) (PGMA) nanočástice byly připraveny Kratonem G 1650 stabilizovanou a AIBN iniciovanou polymerizací glycidyl-methakrylátu (GMA) v toluenu nebo směsi toluen/cyklohexan v přítomnosti PPGMAP povlečeného .gamma.-Fe2O3 koloidu. Byl studován vliv koncentrace Kratonu G 1650 na morfologii, velikost a polydisperzitu PGMA nanočástic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005466