Počet záznamů: 1

Tunneling recombination luminescence under excitation of PbWO.sub.4./sub.:Mo crystals in the defect-related absorption region

 1. 1.
  0329834 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Fabeni, P. - Krasnikov, A. - Kärner, T. - Laguta, Valentyn - Nikl, Martin - Pazzi, G.P. - Zazubovich, S.
  Tunneling recombination luminescence under excitation of PbWO4:Mo crystals in the defect-related absorption region.
  [Tunelovací rekombinační luminiscence při excitaci PbWO4:Mo krystalů v oblasti absorpce defektů.]
  Journal of Luminescence. Roč. 129, č. 7 (2009), 767-772 ISSN 0022-2313
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: scintillator * tunneling recombination * luminescence * impurity * trapping states * PbWO4:Mo
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.847, rok: 2009

  Time-resolved emission and excitation spectra and luminescence decay kinetics were studied at 150–300 K for the green emission of PbWO4:Mo crystals. It was found that the slow (us–ms) decay component observed under excitation in the defect-related absorption region (around 3.8–3.9 eV) arises from the G(II) emission which appears at the tunneling recombination of optically created electron and hole centers.

  Časově-rozlišená emisní a excitační spektra a kinetika luminiscence byla studována při 150-300 K pro zelenou emisi v PbWO4:Mo krystalech. Bylo zjištěno, že pomalá (us–ms) dosvitová komponenta pozorovaná při excitaci v oblasti absorpce defektů (3.8–3.9 eV) vzniká z G(II) emise, která vzniká při tunelovací rekombinaci opticky vytvořených elektronových a děrových center.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175762