Počet záznamů: 1

Rapid Deployment System for Complex Accidental Release Simulations

 1. 1.
  0329830 - UIVT-O 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Juruš, Pavel - Eben, Kryštof - Resler, Jaroslav - Belda, M.
  Rapid Deployment System for Complex Accidental Release Simulations.
  [Komplexní simulace úniků látek do atmosféry pomocí systému s rychlým spuštěním.]
  Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Hřebíček, J.; Hradec, J.; Pelikán, E.; Mírovský, O.; Pillmann, W.; Holoubek, I.; Bandholz, T.), s. 312-317. ISBN 978-80-210-4824-9.
  [Towards eEnvironment. European Conference of the Czech Presidency of the Council of the EU. Prague (CZ), 25.03.2009-27.03.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400300414
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: environmental modelling * accidental release modelling * risk management planning
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  System configuration, domain definition and accidental release parametrization are often very time-consuming in the case of complex Eulerian models. This might be major obstacle in using of complex models in real-world systems for accidental release modelling. We present our solution which attempts to overcome this difficulties and makes utilisation of complex Eulerian models possible.

  Konfigurace systému, definice výpočetní oblasti a parametrizace úniku jsou často časově náročné operace, které ve finále znemožňují využití komplexních Eulerovských modelů v reálném nasazení pro systémy na modelování úniků nebezpečných látek. V tomto příspěvku je navržen způsob, jak tyto obtíže překonávat, a tím umožnit reálné nasazení Eulerovských modelů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175758